Sad

Termin lacinski, od którego pochodzi wloskie slowo „sad” (wl. tribunale), oznaczal pierwotnie trybune, z której sedzia wydawal wyroki. We wloskim wymiarze sprawiedliwosci Sad oznacza organ, który moze wystepowac w skladzie jednoosobowym lub kolegialnym, wiec w jego sklad moze wchodzic jeden lub trzech sedziów. W prawie cywilnym Sad ma uprawnienia dla wszystkich postepowan, które nie naleza do obowiazków sedziego pokoju. Ponadto, jest zawsze kompetentny we wszystkich postepowaniach odnoszacych sie do stanu i zdolnosci do czynnosci prawnych osób, falszerstwa, ogloszenia upadlosci i przyczyn z niej wynikajacych jak równiez dla sporów o niedajacej sie okreslic wartosci. Jest równiez sadem odwolawczym w stosunku do orzeczen sedziego pokoju. W sprawach karnych Sad, który jest organem pierwszej instancji, jest odpowiedzialny za wykroczenia, które nie naleza do jurysdykcji sedziego pokoju lub sadu apelacyjnego.

Podstawowym zadaniem Sadu jest udzielenie wlasciwej odpowiedzi w czasie zgodnym z potrzebami obywateli, rozstrzyganie skomplikowanych lub drobnych sporów, aby zapewnic zawsze „rozsadny czas trwania procesów”, co jest podstawowa wartoscia naszej Konstytucji. Art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka z 1950 roku, która weszla w zycie w naszym systemie dopiero w 1955 roku mówi, ze „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsadnym terminie przez niezawisly i bezstronny sad ustanowiony ustawa przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiazkach o charakterze cywilnym albo o zasadnosci kazdego oskarzenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”. Stanowisko to jest podsumowaniem podstawowych zasad prawnych opracowanych przez europejskie systemy prawne, które dzis znalazly dalsze uznanie w art. 111 Konstytucji, w którym, miedzy innymi, powtórzono, ze „Prawo zapewnia rozsadny czas” procesu w warunkach równosci miedzy stronami, bezstronnosci i bezstronnosci sedziego.

Terytorium i kompetencje

Sad w Savonie miesci sie na pietrach od 2 do 5 budynku przy Via XX Settembre 1.

Na 2 pietrze znajduja sie Sale Rozpraw / rozprawy odbywaja sie zgodnie z harmonogramem.

Na 3 pietrze znajduja sie biura i kancelarie Izby Cywilnej i Rachunkowosci oraz Biuro Kierownika Izby Cywilnej.

Na 4 pietrze znajduje sie Biuro Prezesa Sadu, Biuro Kierownika ds. Administracji oraz Sekretariat Prezesa i Sekretariat Dyrekcji.

Na 5 pietrze znajduja sie biura i kancelarie Izby Karnej oraz Biuro Kierownika Izby Karnej.

Na poszczególnych pietrach znajduja sie biura sedziów.

Kompetencje terytorialne sadu w Savonie rozciagaja sie na nastepujace 69 gmin:

Il servizio delle traduzioni è stato effettuato anche grazie alla collaborazione degli studenti del Liceo classico-linguistico Chiabrera di Savona

The Law Court Tribunale El Tribunal Das Gericht Tribunalul O Tribunal Fayuàn